Гледай с дробовете си във Варна – дискусия за по-чист въздух

Местоположение: 
Ателие Дедал, Варна, бул. "Съборни" 24, ет. 7, 9000,
Кога: 
четвъртък 28/09/2017 -
18:00 to 20:00

С внимание следим каква храна ядем и каква вода пием, но рядко се замисляме за въздуха, който дишаме. Какво дишаме, защо е попаднало във въздуха, как е попаднало там, какво означава това за нашето здраве? Това са важни въпроси, защото замърсеният въздух има негативни ефекти върху живота на планетата ни.

Заповядайте на отворена лекция с последваща дискусия по темата за чистотата на въздуха. Основни акценти на събитието са темите:

* Източници на замърсяване и въздействие върху здравето

* Алтернативи на горенето на въглища

* Технически решения – проекти за „умни устройства“

* Представяне на проект „Прахоброячи“ – устройства тип „направи си сам“ за измерване нивата на различни замърсители на въздуха (напр. фини прахови частици)

* Дискусия

Събитието се организира от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие /ОЦОСУР/ и Грийнпийс България, с любезното домакинство на ателие "Дедал". Информацията която ще бъде споделена е базирана и на реалните измервания, които двете организации реализираха през летните месеци. За лектори сме поканили експерти с дълаг стаж и наблюдения върху качеството на въздуха.