Задължително ли е да се използват еднократни пластмасови чаши з от децата в Детските Градини?

Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“ продължава. Вече успяхме да спестим изхвърлянето на 223693 чаши за еднократна употреба, равняващо се на 604 кг. пластмаса. Интересът нараства, опонентите също. Мнозина искат да участват, но притесненията им от сблъсък със законодателството, шефа или колегите ги карат да бъдат внимателни и да се информират много добре, поради което задават и много въпроси. До момента ние им отговаряхме индивидуално. Натрупаните въпроси и отговори ни подтикна да ги оповестим публично и масово за да може да ви улесни в желанието си да се присъедините към нашата мисия. Ето и първия въпрос:

  1. Задължително ли е да се използват еднократни пластмасови чаши от децата в Детските Градини?

Категорично НЕ. Употребата на еднократни пластмасови чаши за вода не е описана в нито една от наредбите, които касаят Детските Градини, качествата на питейната вода, пиенето на вода, сервизната посуда и нейната хигиенизация. Вменяването на задължение за употребата на еднократни пластмасови чаши в Общинските Детски Заведения е абсолютно нерегламентирано.

Получихме редица сигнали от цялата страна, че инспектори на Регионалните Здравни Инспекции, при посещение на място в Детска Градина, издават устни разпоредби, лично към Директора за употреба на еднократни пластмасови чаши. Директорите се чувстват длъжни да се съобразят с устните препоръки поради непознаване на Наредбите. Досега от нито един подобен случай няма издадена писмена разпоредба. Това доказва, че вменяването на подобно задължение е законово необосновано.

При поискване на трактовка на Наредбите в писмен вид, регионалните инспектори дават отговор, че употребата на еднократни пластмасови чаши за вода „може“ да се допусне като вариант. Последното не поражда задължение.

Моля, прочетете и официалното Становище на Министерство на Образованието и Науката, РУО-София, в отговор на писма на родители по проблема с еднократните пластмасови чаши:

/…./ Съгласно чл. 31, ал. 1, т.10 от Наредба № 26 от18 ноември 2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и чл. 27, ал. 1, т. 8 от Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини, в детските заведения задължително се използват индивидуални чаши за вода за всяко дете. В нормативната уредба няма разпоредба, задължаваща директорите на детски заведения да използват пластмасови чаши за еднократна употреба. /…./

Всички Детски Градини, Училища, Офиси или Бизнес сгради, които желаят да се присъединят към нашата мисия могат да го направят тук, като ни изпратят майл в които ни дадат малко информация за организацията и мерките които са приели за да бъдат част от мисията.

Мисия „ Аз избирам чашата за многократна употреба“, която стартира преди близо година с подкрепата на ОЦОСУР-Варна и координатор Сабина Максимова. Мисията си поставя за цел да помогне на гражданите които искат да излязат от порочния цикъл на непрекъснато изхвърляне на еднократни пластмасови чаши за пиене на вода и да ги замени с такива за многократно ползване, да пазя и да уважавам ресурсите и околния свят.

Корените на мисията са в глобалната гражданска инициатива за ограничаване на токсичния ефект от пластмасовото замърсяване във всички екосистеми – в земите, водните басейни и въздуха.

Всяка Детска Градина или Училище, което се интересува от решението или желае да се сдобие с комплект индивидуално гравирани чаши за всяко дете в група/клас, може да ни потърси за изпълнение и доставка тук.