Не си успял да залесиш дърво?Може да спасиш няколко от изсичане

Пролет е! Честваме Седмицата на гората. Фейсбук ти предлага поне няколко събития за залесяване на дръвчета. Ти „проявяваш интерес”. В деня на събитието винаги излиза нещо... Бързаш! Гледаш часовника. Опитваш се да приоритезираш задълженията си. И… пак залесяваш само онлайн.

Ако си от тези 99%. Не си успял да засадиш дърво. Или си от останалия 1%, но това не ти стига. Можеш да спасиш от изсичане не едно, а няколко дървета. Докато бързаш, гледаш часовника и приоритезираш…

Стани част от "Лист по лист"! Най-устойчивата кампания за разделно събиране на хартия, инициирана от нестопанска организация у нас.

Кампания "Лист по лист" работи повече от 17 години. Над 300 училища, детски градини, офиси на фирми, администрации, домакинства участват в нея през годините. Всички те са приели да събират отпадъчна хартия и да я предават безвъзмездно на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие /ОЦОСУР/.

От началото на 2018 г.само 79 участника успяха да спасят от изсичане 163 дървета, събирайки и предавайки за рециклиране 8 тона употребявана хартия.

Получените средства от предадения хартиен отпадък формират бюджет на инициативата. Той включва разходи за текущи дейности (транспорт, гориво, ремонти, административно обслужване, наем офис), разходи за популяризиране на кампанията и отчисления във Фонд "Лист по лист", с който се подпомагат други екологични инициативи.

Ако решите да се присъедините, можете да се свържете с нас на pecsd@net-bg.net. Очакваме ви!

Да спасим и това дърво от отсичане!