Детска градина "Синчец" домакин на пътуваща изложба

Демонстрационно образователна изложба

От 14 - ти ноември детска градина "Синчец" е домакин на пътуваща информационно образователна изложба "Спестете пари, защитете семейството си и околната среда!". Пътуващата изложба е част от едноименния проек. Целта и е да повиши знанията на персонала и родителите за невидимото въздействие на битовата химия върху техния живот и този на децата им. Чрез осем пана ние от ОЦОСУР ще се опитаме да разсеем някои от внушаваните заблуди на производителите на „еко” и „био” почистващи препарати. Ще обърнем внимание, за какво да внимават когато се наредят пред щандовете за "Домашна козметика". Подготвили се и съвети как лесно и безопасно могат за заменят почистващите химическите препарати с такива с натурален произход. Не сме подминали и козметиката. За онези, които винаги бързат сме подготвили и брошура със същото съдържание. Триста деца ще отнесат информацията в своите семейства. Седмица по късно за онези родители, които проявят интерес сме подготвили среща на която ще обсъдим проблематиката.
Изказваме специални благодарности на ДГ "Синчец" които са дългогодишен наш партньор в кампания "Лист по лист" и от години са прегърнали зелената идея.
Пътуващага изложбата е част от  проект "Спестете пари, защитете семейството си и околната среда!", финансиран от Програма „Мтел еко грант – природа с бъдеще”.