Новини

Какво става с изтеклия Уран от чешмите на Хасково?

чешма

Ами чрез канализационната система на града той е преминава в реката към, която е "закачена" градската пречиствателна станция. Тя е част водосборната зона в землището на с. Стамболийски, Област Хасково, а това е част от водосборния басейн на река Марица.

834 дървета бяха спасени от изсичане през 2016

834 дървета бяха спасени от изсичане, от 148 участника в кампания "Лист по лист" през 2016 година

834 (осемстотин тридесет и четири) дървета бяха спасени от изсичане, от 148 (сто четиридесет и осем) участника в кампания "Лист по лист" през 2016 година. Близо 30 (тридесет) килограма повече в сравнение с 2015 гадина, въпреки намаляването на активните участници в кампанията през годината със шест. Това беше постигнато благодарения на задружните усилия и вярата в правенето на добро на всички, които се включиха в Обществената инициатива „Лист по лист“ през изминалата година.

Работилница за домашни съпуни

Работилница за сапуни

Изложбата "Спести пари защити семейството и околната среда" има вече своят нов домакин. Това е Детска градина "Детска радост". Като част от съпътстващите изложбата събития, днес организирахме "Работилница за направа на домашни сапуни". Присъстваха деца родители и част от персонала на градината. Водещ беше нашият колега "Елен Сабатини". Участниците изработиха един килограм домашен сапун, по студен способ.

Детска градина "Синчец" домакин на пътуваща изложба

Демонстрационно образователна изложба

От 14 - ти ноември детска градина "Синчец" е домакин на пътуваща информационно образователна изложба "Спестете пари, защитете семейството си и околната среда!". Пътуващата изложба е част от едноименния проек. Целта и е да повиши знанията на персонала и родителите за невидимото въздействие на битовата химия върху техния живот и този на децата им. Чрез осем пана ние от ОЦОСУР ще се опитаме да разсеем някои от внушаваните заблуди на производителите на „еко” и „био” почистващи препарати.

Финансирането приключи - дейностите продължават

Спасители на книги

Проект ”Спасители на книги” приключи. Идеята беше да съхраним книгите с висока антикварна и художествена стойност, които попадат в кампанията за рециклиране на отпадъчна хартия "Лист по лист". За краткото време с което разполагахме от началото на месец Октомври успях ме да се снабдим с необходимите инструменти и консумативи за възстановяване, реставриране и ремонт на старите книги.

Невидимото въздействие на битовата химия върху живота ни. Интервю на Илиян Илиев по БНТ2.

Информационните събития и демонстрационни дейности по проект "Спестете пари, защитете семейството си и околната среда! набират сила. Придлагаме ви пълен запис от участието на Илиян Илиев в предаването "България днес", по БНТ2 реализирано от Регионален теливизионен център Варна.

Няколко евтини заблуди на производителите на „еко” и „био” почистващи препарати. За какво да внимаваме?

Множество марки почистващи препарати са брандирани като еко, но дали всъщност са? Опаковките изобилстват с еко знаци.

Множество марки почистващи препарати са брандирани като еко, но дали всъщност са? Опаковките изобилстват с еко знаци. Ароматите често ни карат да вземаме емоционални решения. Дали всичко това  ни прави по-отговорни към здравето ни и към околната среда?
На тези въпроси се опитва да даде отговор проучване на ОЦОСУР, проведеното този август. За целта баха посетени всички търговски вериги във Варна, предлагащи на щандовете си почистващи препарати. Бяха закупени общо 22 продукта, на чийто етикети и опаковки могат да бъдат открити надписи ЕСО, ВIO, NATURAL, SAVE THE PLANET. (Изписа ни са така, както производителят ги е обозначил на етикета.)
Първият извод (още в магазина): Сред производителите няма български.

ОЦОСУР ще изследва невидимото въздействие на битовата химия върху живота ни

Въздействие на битовата химия върху живота

Проектът "Спестете пари, защитете семейството си и околната среда!" на ОЦОСУР е един от петте, спечелили грант тази година по програмата „Мтел еко грант – природа с бъдеще”. На 2 юни представители на пет природозащитни организации посетиха централния административен офис на Мтел, за да подпишат договорите за финансиране.  На събитието ОЦОСУР беше представляван от Илиян Илиев, председател на управителния съвет. От страна на Мтел присъстваха Милан Залетел, главен директор "Финанси" и Илияна Захариева, директор "Корпоративни комуникации".

Страници